Regulamin bielizna-Sklep
Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i sprzedaży towaru za pośrednictwem serwisu internetowego zlokalizowanego na adresie internetowym : bielizna-sklep.pl zwanego dalej sklepem internetowym, będącego własnością firmy :

Dkaren
ul.Kórnicka 27
62-060 Stęszew
POLSKA

zwanej dalej Właścicielem sklepu internetowego.

WYSYŁAMY ZAMÓWIENIA JUŻ OD JEDNEJ SZTUKI


WARUNKI OGÓLNE

1. Osoby, które przeglądają zasoby sklepu nie dokonawszy rejestracji zwane są dalej Gośćmi sklepu a osoby które zarejestrowały się w sklepie uzyskując login i hasło - Klientami sklepu.

2. Klientem sklepu może być każda osoba fizyczna

3. Składanie zamówień i rejestracja na sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach poinformuje Klientów wiadomością wysyłaną na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta. Zmiany w regulaminie obowiązują z chwilą ich opublikowania na sklepie.


REJESTRACJA I KONTO

5. Aby uzyskać dostęp do cen produktów oraz możliwości składania zamówień Gość hurtowni rejestruje się uzyskując login i hasło dostępu do konta w hurtowni.

6. Konto utworzone podczas rejestracji jest aktywne od razu.


7. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość usunięcia konta w przypadku dłuższego braku składania zamówień lub w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

8. Właściciel sklepu internetowego może dokonać telefonicznej próby potwierdzenia złożonego zamówienia na podany podczas rejestracji numer telefonu. Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone lub kontakt telefoniczny nie będzie możliwy - Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia. O odstąpieniu od realizacji zamówienia Właściciel poinformuje Klienta wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji.


UWAGA!!!!WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE W BIELIZNA-SKLEP W ZŁOTÓWKACH WYSTĘPUJĄ W CENACH BRUTTO I ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.

NA PŁATNOŚĆ OCZEKUJEMY 14 DNI. W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY, ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ANULOWANE.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny
system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu
PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,
obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu
 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
 potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).

ZASADY I KOSZTY PRZESYŁKI

9. Zamówiony towar jest wysyłany zgodnie z wybranym sposobem przesyłki. W przypadku płatności przelewem towar jest wysyłany po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Właściciela sklepu.POLITYKA PRYWATNOŚCI

10. Właściciel SKLEPU INTERNETOWEGO oświadcza, że nie przekazuje ani nie sprzedaje wpisanych podczas rejestracji danych Klientów żadnym innym podmiotom ani osobom poza sytuacjami określonymi w przepisach prawa. Zgromadzone dane są przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia sprzedaży przez Właściciela sklepu internetowego. Klient ma dostęp do swoich danych po zalogowaniu, ma możliwość wglądu w dane i ich modyfikowania.

11. Na podany podczas rejestracji adres e-mail są wysyłane komunikaty w związku ze składanymi przez Klienta zamówieniami oraz ogólne komunikaty dla Klientów sklepu związane z korzystaniem ze sklepu.

12. Na podany podczas rejestracji adres e-mail nie są wysyłane treści i wiadomości pochodzące od innych firm niż Właściciel hurtowni internetowej, w szczególności nie są przeprowadzane kampanie reklamowe na rzecz innych firm z wykorzystaniem podanych podczas rejestracji adresów e-mail Klientów. Adresy nie są sprzedawane do baz danych tworzonych przez inne firmy.

13. Rejestrując się w naszym sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela sklepu wpisanych podczas rejestracji danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.


REKLAMACJE I ZWROTY

14. Zwroty towaru wysyłane na koszt firmy Właściciela sklepu internetowego nie będą przyjmowane.

15. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu.


16. Zwracany produkt Klient odsyła na własny koszt.

17. Zwrot pieniędzy za zwrócony produkt odbywa się przelewem na konto podane w formularzu oświadczenia o zwrocie towaru w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu przez Właściciela sklepu. Zwrotowi podlega kwota zapłacona za towar podczas zakupu, nie podlegają zwrotowi koszty wysyłki poniesione przez Klienta.

 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
 Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane
przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
 platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/